#1 #2

Hay hơn bao giờ Cô bạn gái xinh đang nừng thì được bím cực hồng Chính phủ thấu hiểu nhu cầu của người dân nên đã có sự thay đổi lớn trong chính sách giáo dục vào thời điểm đó 20 năm trước, truyền cho các cô gái khái niệm làm người là đủ và phát triển thêm các trung tâm đào tạo kỹ năng tình dục có định hướng nghề nghiệp, vì vậy rằng Sau khi học sinh hoàn thành các khó ọc cấp hai, họ có thể đi đầu và phục vụ những người đàn ông ở Thành phố A. Về mặt lý thuyết, tỷ lệ nam nữ ở thành phố A là 9 1, tức là mỗi phụ nữ nên có ít nhất 9 bạn tình, nhưng như đã đề cập ở trên, chỉ có 200 đến 300 bé gái được sinh ra trong 30 năm qua, và số lượng bạn tình Nên lớn hơn.