#1 #2

Bạn đã xem chưa Bố chồng hãm lồn con dâu của diễn viên lồn đẹp con trai yêu quý của cha, nó học được từ khi nào vậy phải lịch sự Mẹ bạn có dạy bạn ngôn ngữ của lời nói không Đường Tuyển đỏ mặt, nhỏ giọng nói Bệ hạ, cứ như vậy làm hư hài tử. Diệp Thiên Long nhếch miệng cười nói H a, hài tử vĩnh viễn không hư, chỉ có cha mẹ bất tài, không có con hư. Long chủ của chúng ta rất thông minh, sau này nhất định phải là nhân tài trụ cột. Giống như ta, ngươi nghĩ rằng tôi đã được cha mẹ tôi hư hỏng. hư hỏng Đường Tuyển cúi đầu cười cười, không nói gì nữa, nàng biết cùng nam nhân lý luận cũng vô ích.